REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązujący od dnia 25.05.2018r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.moto-sklepik.pl prowadzony jest przez firmę:
  P.H.U. MOTO-WIECZOREK
  42-200 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 15
  NIP: 573-023-65-97 
  REGON: 150906247

zwaną dalej Sprzedawcą

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego www.moto-sklepik.pl niezbędnymi są:

  - posiadanie dostępu do internetu,

  - posiadanie adresu e-mail,

  - zainstalowanie dowolniej przeglądarki internetowej,

  - zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu.

II. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI:

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych Sprzedawcy przez Klientów sklepu internetowego www.moto-sklepik.pl jest firma P.H.U. MOTO-WIECZOREK z siedzibą przy ul. Kiedrzyńskiej 15 42-200 Częstochowa. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez adres email: bok@moto-sklepik.pl.

 2. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

  - rejestracji konta Klienta w sklepie internetowym www.moto-sklepik.pl,

  - realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego prze Klienta w sklepie internetowym www.moto-sklepik.pl, w tym obsługi reklamacji i zwrotów oraz korespondencji związanych w powyższą umową,

  - jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu przesyłania informacji o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy www.moto-sklepik.pl (newsletter).

 3. Dane osobowe są przechowywane przez Sprzedawcę przez okres nie krótszy niż 6 lat od dnia ostatniej transakcji wykonanej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, dla zachowania poprawności i kompletności dokumentacji podatkowej.

 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych ani przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacjom międzynarodowym. Sprzedawca jest upoważniony do udostępnienia danych osobowych Klienta jedynie na żądanie uprawnionych organów (na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa).

 5. Klient ma nieograniczone prawo dostępu do swoich danych osobowych: ich edycji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, poprzez stronę https://moto-sklepik.pl/logowanie lub adres email bok@moto-sklepik.pl.

 6. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 7. Dane osobowe klienta nie są poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu lub profilowaniu. Sklep internetowy wykorzystuje pliki "cookies" wyłącznie w celu tworzenia statystyk oraz administrowania serwisem. Pliki "cookies" nie są wykorzystywane do celów reklamowych ani przekazywane osobom trzecim. Warunkiem działania "cookies" jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową, z której korzysta Klient. W przypadku ograniczenia stosowania plików "cookies" przez Klienta niektóre funkcjonalności sklepu internetowego mogą zostać wyłączone.

 8. Klient ma prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego : Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę https://moto-sklepik.pl Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z tym, że zamówienia składane w sobotę, niedzielę i święta będą rozpatrywane od rana następnego dnia roboczego.

 2. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje automatyczną informację potwierdzającą wpłynięcie zamówienia na serwer sprzedającego. Jednak dopiero informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji (na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty), wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna - sprzedaży wiążącą obie strony transakcji. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

 3. Zamówienia realizowane są w terminie do 7 dni (w przypadku towarów, które znajdują się na magazynie). Termin ten liczony jest:

  - w przypadku płatności "za pobraniem" - od daty zamówienia,

  - w przypadku płatności przelewem – od daty zaksięgowania kwoty na koncie Sprzedawcy.

 4. W przypadku towarów oznaczonych "zapytaj o produkt" sposób i termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie z Klientem.

 5. Zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie sklep obsługuje tylko klientów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Polski.

 6. W przypadku klientów spoza granicy kraju zamówienia mogą być realizowane za pośrednictwem sklepu internetowego lub poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że sposób płatności oraz koszt dostawy towaru ustalane są indywidualnie z klientem.

IV. CENY

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.moto-sklepik.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zwierają podatek VAT.

 2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 3. Ceny podane przy towarze nie zwierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zakupionych produktów i uwidocznione przy składaniu zamówienia przez Klienta. Koszty przesyłki ponosi Klient.

V. DOSTAWA

 1. Produkty zamówione w sklepie internetowym www.moto-sklepik.pl dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej .

 2. Przewidywany czas dostawy to 1-3 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

 3. Dla usprawnienia ewentualnego procesu reklamacji, zaleca się aby podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient w jego obecności dokładnie sprawdził kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

VI. PŁATNOŚCI I DOKUMENTY

 1. Płatność za towar zamówiony w sklepie internetowym www.moto-sklepik.pl może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

  - przed wysłaniem towaru - przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy (płatność „przelew” lub „Dotpay”),

  - w momencie odbioru towaru - gotówką do rąk kuriera (płatność "za pobraniem").

 2. Na poleceniu przelewu należy podać dane umożliwiające identyfikację wpłacającego i numer zamówienia nadany w sklepie internetowym www.moto-sklepik.pl. Sprzedający oczekuje na wpływ środków na konto przez 14 dni. Po ich upływie zamówienie klienta zostaje anulowane.

 3. Wraz z towarem wydawany jest paragon fiskalny lub (na życzenie Klienta) faktura. W przypadku konieczności umieszczenia w fakturze danych innych niż podanych w czasie rejestracji, Klient powinien poinformować o tym Sprzedawcę przy składaniu zamówienia.

VII. ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki i musi ten fakt poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym na adres Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres: bok@moto-sklepik.pl przed upływem tego terminu. Sprzedawca niezwłocznie powiadomi kupującego o otrzymaniu takiej informacji.

 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego może skorzystać kupujący, sprzedający udostępni na stronie internetowej www.moto-sklepik.pl.

 3. Zwrot towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna - sprzedaży. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.

 4. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania, musi być kompletny i zapakowany w opakowanie firmowe (pudełko, etui, woreczek itp.) w którym został wysłany. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego), nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedający poinformował o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Warunkiem zwrotu płatności jest otrzymanie przez sprzedającego zwracanego towaru.

 6. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący wyrazi zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 7. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

 8. Opakowanie zwracanego towaru musi gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy przypadków zakupu towaru realizowanego na indywidualne zamówienie.

VIII. PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Sprzedający oświadcza, że oferowany przez niego towar jest wolny od wad prawnych oraz, że dochowuje wszelkiej staranności aby był wolny od wad fizycznych.

 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego..

 3. Reklamację Klient może złożyć listownie listem poleconym na adres Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres: bok@moto-sklepik.pl.

 4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego reklamowanego towaru. Do reklamowanego towaru Klient powinien dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego zakup towaru. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji,

 5. Towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

 6. Do reklamacji wynikających z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu zaleca się dołączenie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

 7. Opakowanie reklamowanego towaru musi gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

IX. NEWSLETTER

 1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, wyprzedażach, nowościach i kolekcjach poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Sprzedającego treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

 2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz zaznaczenie odpowiednich miejsc w formularzu rejestracyjnym, z pośrednictwem których Klient wyrazi zgodę na:

  - gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Klienta dla celów marketingowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO),

  - otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

 3. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie.

 4. Do ochrony danych osobowych uzyskanych przez Sprzedającego w celu realizacji usługi newslettera stosuje się zapisy części II niniejszego regulaminu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego www.moto-sklepik.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

 3. Sprzedający informuje, że wszelkie zamieszczane na stronie internetowej www.moto-sklepik.pl, znaki handlowe, materiały graficzne podlegają ochronie prawnej. Klienci oraz osoby odwiedzające sklep internetowy www.moto-sklepik.pl zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych przysługujących Sprzedającemu oraz podmiotom trzecim.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.

 5. W przypadku sporów kupujący i sprzedający mogą skorzystać z pozasądowych procedur, tj. mediacji prowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz sądów polubownych działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

 7. Sprzedający prowadzący sklep internetowy www.moto-sklepik.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Informację o takiej zmianie Klienci otrzymają drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji. W przypadku zamówienia, które zostało zatwierdzone przez Klienta i jest w trakcie realizacji w momencie zmiany regulaminu, wiążącym regulaminem jest regulamin obowiązujący w momencie składania zamówienia.

Strona korzysta z plików cookie. Więcej...